21.10.2015

Съобщение

oik1119 - Outlook Web App

Сканирани образци на одобрените за печат бюлетини за местни избори 2015.

 

 

https://cik.is-bg.net/upload/30642/Scan1.pdf

17.10.2015

Съобщение

 

С Решение 110-МИ/НР от 17.10.2015 г. ОИК - Луковит, определя секции на първите етажи в сградите с повече от един етаж, в които са разположени  секции и на горните етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, както следва:

 

 

по ред

 

Адрес и местонахождение на избирателната секция

 

№ на избирателната секция

1.

гр. Луковит, Читалище „Съзнание“, ул. „Сан Стефано“ 2 - І етаж

111900001

2.

гр.Луковит, Читалище „Съзнание“, ул. „Сан Стефано“ 2 - І етаж

111900002

3.

с. Торос, Кметство ет.1, Ул.“Възраждане“№1

111900019

4.

С. Бежаново, ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“, Ул.“Вит“№22

111900025

 

Секциите следва да бъдат обозначени съгласно чл. 10, ал. 2 от ИК и Решение № 1549-МИ от 27.08.2015 г. на ЦИК .

Заявки за помощ от избирате с увредено зрение или със затруднения в придвижването, от всички населени места на територията на общината ще се приемат в информационен център при Община Луковит, ул. „Възраждане“ 73, както следва:

 • от 19.10.2015г. / понеделник/ до 23.10.2015 г. / петък/ вкл. От 08:00 до 17:00 ч. на тел. 0697/5-25-42 и 0896663203 и 0895577847;
 • на 25.10.2015 г. / изборния ден/ от 07:00 часа до 11:00 часа на тел. 0697/5 25-42, 0896663203 и 0895577847;

Подалите заявка избиратели ще бъдат информирани за транспортирането им до съответната секция по предварително изготвен график с бус „Мерцедес“ ОВ 3826 ВВ.

Мерките, позволяващи на хората с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден да бъдат оповестени чрез средствата за масово осведомяване на територията на община Луковит, както и чрез публикуване в интернет страницата на ОИК Луковит.

 

16.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия-Луковит съобщава, че приема документи за регистрация на застъпници на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. всеки календарен ден до 23.10.2015 г. /включително/.

       Документи се приемат в работни дни от 09.00 до 17.00 часа, а в неработни – от 10:00 до 16:00 часа в сградата на Община Луковит, ет. 1, „Ритуална зала“.

15.10.2015

Съобщение

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 25 ОКТОМВРИ 2015 Г.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  - ЛУКОВИТ

ЩЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ, КАК:ТО СЛЕДВА:

НА 17.10.2015 г. / СЪБОТА/ ОТ 11,00 ч. и 19.10.2015 г. / ПОНЕДЕЛНИК/ ОТ 17:00 ч.

В САЛОНА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ.

09.10.2015

Съобщение

За контакти извън установеното работното време на ОИК-Луковит:

На 11.10.2015 г. - Мария Даниелова Димитрова -0886607069

На 12.10.2015 г. – Анахид Юлианова Михайлова -0897898905

На 13.10.2015 г. – Радослав Миролюбов Монов - 0889513787

На  14.102015 г. – Боян Калинов Вълков - 0885580514

На 15.10.2015 г. – Стефан Костадинов Атанасов - 0877522665

На 16.10.2015 г. – Нина Лазарова Лилова - 0888295679

09.10.2015

Съобщение

Във връзка с предстоящата регистрация на застъпници, ОИК – Луковит съобщава, че застъпниците се регистрират чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните книжа), подадено до 23 октомври 2015 г. - един ден преди изборния ден. Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) и на технически носител в електронен вид excel формат. Списъкът се подписва от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

05.10.2015

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

График на дежурствата на ОИК Луковит за периода 06.10.2015 г. – 10.10.2015 г.

 

от -до

 

06.10.2015

 

07.10.2015

 

08.10.2015

 

09.10.2015

 

10.10.2015

9:00 –13:00

Мария Даниелова Димитрова

0886607069

Мария Даниелова Димитрова

0886607069

Мария Даниелова Димитрова

0886607069

Мария Даниелова Димитрова

0886607069

Мария Даниелова Димитрова

0886607069

9:00 -13:00

Таня Красимирова Михайлова

0897324766

 

Таня Красимирова Михайлова

0897324766

 

Таня Красимирова Михайлова

0897324766

 

Таня Красимирова Михайлова

0897324766

 

Таня Красимирова Михайлова

0897324766

 

13:00 –17:00

Еленка Илиева Петкова

0893819608

Еленка Илиева Петкова

0893819608

Еленка Илиева Петкова

0893819608

Еленка Илиева Петкова

0893819608

Еленка Илиева Петкова

0893819608

13:00 –17:00

Стефан Костадинов Атанасов

0877522665

Стефан Костадинов Атанасов

0877522665

Стефан Костадинов Атанасов

0877522665

Стефан Костадинов Атанасов

0877522665

Стефан Костадинов Атанасов

0877522665

 

За контакти извън установеното работното време на ОИК Луковит:

На 05.10.2015 г. - Мария Даниелова Димитрова -0886607069

На 06.10.2015 г. - Мария Даниелова Димитрова -0886607069

На 07.10.2015 г. - Таня Красимирова Михайлова - 0897324766

На  08.102015 г. - Еленка Илиева Петкова -0893819608

На 09.10.2015 г. – Стефан Костадинов Атанасов -0877522665

На 10.10.2015 г. - Мария Даниелова Димитрова -0886607069

02.10.2015

Съобщение

 

За контакти извън установеното работното време на ОИК Луковит:

На 02.10. 2015 г. - Мария Даниелова Димитрова -0886607069

- Анахид Юлианова Михайлова - 0897898905

На 03.10.2015 г. – Боян Калинов Вълков- 0885580514

 • Радослав Миролюбов Монов - 0889513787

На 04.10.2015 г. - Мария Даниелова Димитрова -0886607069

 • Анахид Юлианова Михайлова - 0897898905
28.09.2015

Съобщение

График на дежурствата на ОИК Луковит за периода 26.09.2015 г. – 30.09.2015 г.

 

от -до

 

26.09.2015

 

27.09.2015

 

28.09.2015

 

29.09.2015

 

  30.09.2015

9:00 –13:00

Мария Даниелова Димитрова

0886607069

Мария Даниелова Димитрова

0886607069

Мария Даниелова Димитрова

0886607069

Мария Даниелова Димитрова

0886607069

Мария Даниелова Димитрова

0886607069

9:00 -13:00

Анахид Юлианова Михайлова

0897898905

 

Анахид Юлианова Михайлова

0897898905

 

Анахид Юлианова Михайлова

0897898905

 

Анахид Юлианова Михайлова

0897898905

 

Анахид Юлианова Михайлова

0897898905

 

13:00 –17:00

Николай Атанасов Генов

0898976217

Николай Атанасов Генов

0898976217

Николай Атанасов Генов

0898976217

Николай Атанасов Генов

0898976217

Николай Атанасов Генов

0898976217

13:00 –17:00

Боян Калинов Вълков

0885580514

Боян Калинов Вълков

0885580514

Боян Калинов Вълков

0885580514

Боян Калинов Вълков

0885580514

Боян Калинов Вълков

0885580514

 

За контакти извън установеното работното време на ОИК Луковит:

На 26.09.2015 г. - Мария Даниелова Димитрова -0886607069

На 27.09.2015 г. - Анахид Юлианова Михайлова - 0897898905

На  28.09.2015 г. - Николай Атанасов Генов- 0898976217

На 29.09.2015 г. – Боян Калинов Вълков- 0885580514

На 30.09.2015 г. - Мария Даниелова Димитрова -0886607069

21.09.2015

Съобщение

ОИК- Луковит съобщава, че на 23.09.2015 година - сряда от 17:00 часа ще се проведе теглене на жребий на поредните номера на партиите, коалициите от партии и независимите кандидати в бюлетините за гласуване за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

Жребият ще се състои „Ритуална зала“, находяща се в сградата на Общинска администрация-Луковит на адрес гр. Луковит, ул. „Възраждане“ № 73.

Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. и представители на средствата за масово осведомяване.

 

15.09.2015

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

ОИК - ЛУКОВИТ съобщава, че удостоверения за регистрация на кандидати за общински съветици, кметове на община и кметове на кметства ще се получават СЛЕД 23.09.2015 година.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 179-MИ / 12.06.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет Луковит и обявяване за избран на следващия кандидат посочен от Политическа партия ,,ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”

 • № 178-МИ / 11.04.2018

  относно: Заличаване на общински съветник в Общински съвет Луковит от списъка с избраните общински съветници и обявяване за избран на следващия кандидат, посочен от Политическа партия „Зелените”

 • № 177-МИ / 28.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет Луковит и обявяване за избран на следващия кандидат посочен от Политическа партия „Зелените”

всички решения