04.10.2020

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Луковит е насрочено за 04.10.2020 г. от 20:00 часа. 

04.10.2020

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ

      Приложение № 1
Частичен избор за кмет на с. Карлуково                                                                           04.10.2020 г. (II тур)
ОИК - Луковит Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели
2 3 4 5 6
    10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа
Общ брой гласували 497 55 160  250
% гласували   11,07% 32,19% 50,30%

 

26.09.2020

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Луковит е насрочено за 26.09.2020 г. от 17:00 часа. 

17.09.2020

Съобщение

Оповестяване на мерките, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден в частичните избори за кметове на 27 септември 2020 г.

 

 1. Избирателна секция № 111900011, намираща се в с.Карлуково, читалище „Дико Илиев“, ул.“Иван Ангелов“№1, се намира на първия етаж.
 2. Осигурен е пълен достъп до секцията за гласуване и места за паркиране до сградата за автомобили на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването.
 3. Заявки за помощ от избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, да гласуват в изборния ден, ще се приемат в Информационен център в Община Луковит, ул.“Възраждане“№73.
 4. Обявяват се дати  и часове за заявки, както следва:
 • от 23.09.2020 до 25.09.2020 г. от  08:00 ч. до 17.00ч.
 • на 27.09.2020 г. от 08.00 до 11.00 часа

 

на телефони 0697/5 25-42,  GSM 0896663203

14.09.2020

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Луковит е насрочено за 16.09.2020 г. от 17:30 часа. 

11.09.2020

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Луковит е насрочено за 11.09.2020 г. от 17:30 часа.        

04.09.2020

Съобщение

Частичните избори за кмет на кметство с.Карлуково на 27.09.2020 г., ще бъдат произведени при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със заповед № РД-01-446/31.07.2020 г. и заповед № РД-01-452/04.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването. Ще бъде създадена организация за:

- Дезинфекция на изборното помещение в предизборния и изборния ден, за което ще се води регистър.
- Задължително използване на маски от членовете на СИК и от избирателите.
- Спазване на необходимата дистанция между членовете на СИК и между избирателите, като се обозначат местата за изчакване поединично.
- Недопускане на струпване на избиратели пред изборното помещение, а изчакване на открито.
- Осигуряване на дезинфектанти за ръце на входа на изборното помещение.
 
Предприетите противоепидемични мерки ще бъдат оповестени на страницата на ОИК Луковит и по подходящ начин на входа на изборното помещение.
02.09.2020

Съобщение

За предстоящите частични избори за кмет на кметство Карлуково на 27 септември 2020 г. Общинска избирателна комисия уведомява избирателите, които имат трайни увреждания и не са в състояние да се придвижат до изборното помещение, за следното:
В срок до 12 септември 2020 г. могат да подадат заявление по образец (Приложение № 17-МИ-НЧ от изборните книжа), придружено с документи на ТЕЛК/НЕЛК или с медицинска епикриза за здравословното си състояние до временно изпълняващия длъжността (ВИД) кмет на кметство лично, по пощата, по имейла, чрез факс, чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация, за гласуване с подвижна избирателна кутия.
След тази дата могат да подадат заявлението и до 21 септември 2020 г., но ако вече има назначена подвижна избирателна комисия в населеното място.
Избирателите с увреждания гласуват с подвижна избирателна кутия, но не и членовете на семействата им.
В изборния ден избирателите могат да гласуват с придружител, когато имат увреждане, което не им позволява да извършат сами необходимите действия при гласуването, без да е необходимо да представят решение на ТЕЛК/НЕЛК за увреждането.
Неграмотността не е основание за гласуване с придружител. Не може да бъде придружител член на СИК, кандидат, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, застъпник, наблюдател, лице, което е било вече придружител на двама други избиратели.
Напомняме, че избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да ползват достъпно място за паркиране на автомобилите си, да използват транспорт за придвижване до секцията за гласуване, осигурен от общината.

02.09.2020

Съобщение

На 12.09.2020 г. до 17:00 ч. е крайният срок за подаване на заявления и вписване на избирател в списъка по настоящ адрес, в случайте когато постоянният и настоящият адрес са в различни населени места.

28.08.2020

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Луковит е насрочено за 01.09.2020 г. от 17.30 часа.          

25.08.2020

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Луковит е насрочено за 27.08.2020 г. от 17.30 часа.                   

                                           ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ 27.08.2020 г.

  

 1. Регистрация в ОИК Луковит на политическа партия „Движение за права и свободи“ за участие в частичен избор за кмет на кметство с. Карлуково - 27.09.2020 г.

 

 1. Регистрация в ОИК Луковит на ПП „ГЕРБ“ за участие в частичен избор за кмет на кметство с. Карлуково - 27.09.2020 г.

 

 1. Регистрация в ОИК Луковит на кандидатска листа по предложение на ПП „ГЕРБ“ за участие в частичен избор за кмет на кметство с. Карлуково – 27.09.2020 г.

 

21.08.2020

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Луковит е насрочено за 21.08.2020 г. от 17.30 часа.

 

                                                    ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ 21.08.2020 г.

    

 1. Формиране и утвърждаване на единен номер на избирателна секция в с. Карлуково при произвеждане на частичен избор за кмет на кметство с. Карлуково, насрочен за 27.09.2020г.

 

 1. Определяне на срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК Луковит за участие в частичен избор за кмет на кметство с. Карлуково на 27.09.2020г.

 

 1. Регистрация в ОИК Луковит на Коалиция „БСП за България“ за участие в частичен избор за кмет на кметство с. Карлуково 27.09.2020г.
21.08.2020

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Луковит е насрочено за 25.08.2020 г. от 17.30 часа.

                                        

                                                    ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ 25.08.2020 г.

 

 1. Определяне броя на членовете и изчисляване на състава и ръководството на СИК №111900011 ( без подвижна )

 

 1. Регистрация в ОИК Луковит на кандидатска листа по предложение на коалиция ,,БСП за България“ за участие в частичен избор за кмет на кметство с. Карлуково – 27.09.2020 г.

 

 1. Регистрация в ОИК Луковит на политическа партия „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“ за участие в частичен избор за кмет на кметство с. Карлуково - 27.09.2020 г.

 

 1. Регистрация в ОИК Луковит на кандидатска листа по предложение на политическа партия ,,Партия на ЗЕЛЕНИТЕ‘‘ за участие в частичен избор за кмет на кметство с. Карлуково - 27.09.2020 г.
още съобщения

Календар

Решения

 • № 175-МИ-ЧИ / 04.10.2020

  относно: Приключване работата в Изчислителен пункт

 • № 174-МИ-ЧИ / 04.10.2020

  относно: Избиране на кмет на кметство в частичните избори за кмет на кметство с. Карлуково на 04.10.2020 г.

 • № 173-МИ-ЧИ / 04.10.2020

  относно: Обявяване края на изборния ден в частичните избори за кмет на кметство с. Карлуково.

всички решения