Общинска избирателна комисия Луковит


РЕШЕНИЕ
№ 143-МИ
Луковит, 04.02.2020

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство с. Карлуково.

Въз основа на постъпило препис - извлечение от акт за смърт №71 от 02.02.2020 г. съставен в гр. Ловеч, на основание чл. 42, ал.4 във връзка с ал.1, т.13 от  ЗМСМА , както и Решение №1685-МИ/ 20.11.2019 г. на ЦИК, ОИК Луковит

 

РЕ Ш И:

Обявява за предсрочно прекратени пълномощията на Васил Христов Тодоров като кмет на кметство с. Карлуково, община Луковит, обявен за избран за кмет с Решение №111-МИ/28.10.2019 г. на ОИК Луковит поради смърт.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

 

Председател: Силвия Георгиева Петкова

Секретар: Росен Неделчев Лефтеров

* Публикувано на 04.02.2020 в 18:00 часа

Календар

Решения

  • № 176-МИ / 19.04.2021

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на Стефчо Джингов Алипиев, като общински съветник в Общински съвет Луковит и обявяване за избран за общински съветник на следващия в листата на ПП ДПС.

  • № 144-МИ / 07.02.2020

    относно: Уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

  • № 143-МИ / 04.02.2020

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство с. Карлуково.

всички решения