Календар

Решения

  • № 175-МИ-ЧИ / 04.10.2020

    относно: Приключване работата в Изчислителен пункт

  • № 174-МИ-ЧИ / 04.10.2020

    относно: Избиране на кмет на кметство в частичните избори за кмет на кметство с. Карлуково на 04.10.2020 г.

  • № 173-МИ-ЧИ / 04.10.2020

    относно: Обявяване края на изборния ден в частичните избори за кмет на кметство с. Карлуково.

всички решения