№ 175-МИ-ЧИ / 04.10.2020

ОТНОСНО : Приключване работата в Изчислителен пункт

№ 174-МИ-ЧИ / 04.10.2020

ОТНОСНО : Избиране на кмет на кметство в частичните избори за кмет на кметство с. Карлуково на 04.10.2020 г.

№ 173-МИ-ЧИ / 04.10.2020

ОТНОСНО : Обявяване края на изборния ден в частичните избори за кмет на кметство с. Карлуково.

№ 172-МИ-ЧИ / 28.09.2020

ОТНОСНО : Упълномощаване на представители на ОИК Луковит за приемане на бюлетините за с. Карлуково, както и осъществяване на контрол при транспортирането, съхранението, разпределението и предаването им в СИК №111900011 при произвеждане на частичните избори за кмет на кметство на 4 октомври 2020 г.

№ 171-МИ-ЧИ / 28.09.2020

ОТНОСНО : Одобряване на графичния файл с образец на бюлетината за избор на кмет на кметство с. Карлуково, при произвеждане на втори тур на частичните избори на 04 октомври 2020 г., както и одобряване на тираж на бюлетините.

№ 170-МИ-ЧИ / 28.09.2020

ОТНОСНО : Приключване работата в Изчислителен пункт

№ 169-МИ-ЧИ / 27.09.2020

ОТНОСНО : Насрочване на втори тур за частичен избор за кмет на кметство с. Карлуково на 04 октомври 2020 г.

№ 168-МИ-ЧИ / 27.09.2020

ОТНОСНО : Резултати относно избора за кмет на кметство с. Карлуково в частичните избори за кметове на 27 септември 2020 г.

№ 167-МИ-ЧИ / 27.09.2020

ОТНОСНО : Обявяване края на изборния ден в частичните избори за кмет на кметство с. Карлуково.

№ 166-МИ-ЧИ / 26.09.2020

ОТНОСНО : Определяне членове на ОИК Луковит, които да предадат бюлетините, протоколите и останалите изборни книжа и материали на СИК в предизборния ден.

№ 165-МИ-ЧИ / 26.09.2020

ОТНОСНО : Регистриране на застъпник на кандидатската листа за кмет на кметство с. Карлуково на политическа партия ,,Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“ в частичните избори на 27 септември 2020 г.

№ 164-МИ-ЧИ / 26.09.2020

ОТНОСНО : Регистриране на застъпник на кандидатската листа за кмет на кметство с. Карлуково на ПП ,,ГЕРБ“ в частичните избори на 27 септември 2020 г.

№ 163-МИ-ЧИ / 26.09.2020

ОТНОСНО : Регистриране на застъпник на кандидатската листа за кмет на кметство с. Карлуково на коалиция „БСП за България“ в частичните избори на 27 септември 2020 г.

№ 162-МИ-ЧИ / 16.09.2020

ОТНОСНО : Оповестяване на мерките, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден в частичните избори за кметове на 27 септември 2020 г.

№ 161-МИ-ЧИ / 16.09.2020

ОТНОСНО : Упълномощаване на представители на ОИК Луковит за приемане на бюлетините за кметство Карлуково, както и осъществяване на контрол при транспортирането, съхранението и предаването на бюлетините при произвеждане на частични избори за кметове на 27 септември 2020 г.

№ 160-МИ-ЧИ / 16.09.2020

ОТНОСНО : Освобождаване и назначаване на членове на СИК

№ 159-МИ-ЧИ / 11.09.2020

ОТНОСНО : Одобряване на образец на бюлетина за кмет на кметство с. Карлуково в частичните изборите за кметове на 27.09.2020 г.

№ 158-МИ-ЧИ / 11.09.2020

ОТНОСНО : Одобряване на тираж на бюлетините при произвеждане на частични избори за кмет на кметство на 27 септември 2020 г.

№ 157-МИ-ЧИ / 01.09.2020

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК №111900011 и утвърждаване списъка на резервните членове за участие в частичен избор за кмет на кметство с. Карлуково 27.09.2020 г.

№ 156-МИ-ЧИ / 01.09.2020

ОТНОСНО : Резултат от проведения жребий за реда на представяне на партиите и коалициите в диспутите по регионалните радио - и телевизионни центрове на БНР и БНТ в частичните избори на 27.09.2020 г.

Календар

Решения

  • № 175-МИ-ЧИ / 04.10.2020

    относно: Приключване работата в Изчислителен пункт

  • № 174-МИ-ЧИ / 04.10.2020

    относно: Избиране на кмет на кметство в частичните избори за кмет на кметство с. Карлуково на 04.10.2020 г.

  • № 173-МИ-ЧИ / 04.10.2020

    относно: Обявяване края на изборния ден в частичните избори за кмет на кметство с. Карлуково.

всички решения